Nhận diện phương tiện tự động-bơm xăng dầu tự động

I. Giới thiệu

Hệ thống nhận diện phương tiên được rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng để quản lý công tác xuất nhập nhiên liệu cho các phương tiện. Giải pháp nhận diện phương tiện cấp nhiên liệu tự động được các doanh nghiệp vận tải rất quan tâm nhằm chống thất thoát, minh bạch, giảm chi phí nhân công. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng rất cần đầu tư để đảm bảo lợi ích và thu hút khách hàng trung thành.

II.    Mô hình hệ thống

III. Mô tả hệ thống

Tại mỗi vòi bơm được trang bị một thiết bị đọc định danh WNR (Wireless Nozzle reader), trên mỗi xe tiếp nhận nhiên liệu sẽ được gắn thiết bị VID (Vehicle Identification tag).

Tại trạm sẽ gắn một thiết bị Site Controller có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu định danh vòi bơm và xe tiếp nhận nhiên liệu.

Khi giao dịch bơm được thực hiện, thiết bị WNR sẽ truyền tín hiệu về cho thiết bị Site Controller. Thiết bị Site Controller được kết nối với thiết bị quản lý bán hàng để ghi nhận giao dịch thực hiện (ngày giờ, số xe, mã khách hàng, số lít, tổng tiền, vòi bơm,…).

Các giao dịch, tổng giá trị giao dịch sẽ được truyền về cơ sở dữ liệu trung tâm phục vụ cho công tác kiểm kê đối chứng số liệu với khách hàng.

IV. Mô tả thiết bị

1. Vehicle Identification tag (VID)

Thiết bị nhận dạng xe được tích hợp chíp xử lý lưu trữ thông tin về xe và các thông tin giao tiếp khác (mã khách hàng, số xe, công ty,…).

Thiết bị VID, WNR giao tiếp với thiết bị Site Controller thông qua kết nối wireless (băng tần UHF).

Thiết bị này được gắn trên mỗi xe.

VID sẽ kết nối với thiết bị vòng xuyến (Fuel Inlet Coil – FIC) tại họng tiếp nhận nhiên liệu của xe.

2. Wireless Nozzle reader (WNR)

Thiết bị định danh vòi bơm WNR được gắn trên từng vòi bơm, với mỗi loại vòi bơm khác nhau sẽ có thiết bị WNR với kích thước tương ứng.

Thiết bị WNR giao tiếp với với thiết bị VID thông qua kết nối wireless (băng tần HF).

Khi có giao dịch bơm thực hiện từ vòi bơm, thiết bị WNR sẽ lấy thông tin từ VID

Tính năng: giao tiếp giữa thiết bị anten của VID (vòng xuyên tại họng nhập) và thiết bị WNR (được gắn trên vòi bơm) thông qua băng tần UHF (ở tần số 13.56MHz, theo tiêu chuẩn ISO 14443), thông tin giao tiếp được mã hóa

Điều kiện an toàn nếu để gần, khoảng cách an toàn: khi kết nối giữa VID và WNR bị mất, vòi bơm sẽ ngưng bơm ngay lập tức.

Yêu cầu về việc xác nhận giao dịch bơm chỉ được thực hiện khi vòi bơm được cắm lọt lồng 100% vào vòng xuyến.